Bezpieczne budynki użyteczności publicznej

Czym są nowoczesne budynki? Powinniśmy wyobrazić nam sobie jakiś budynek. Który? Zwykle dość majestatyczny jak również odwiedzany przez nie tylko lokalną społeczność.
Z obszarem tego typu budownictwa, zwykle wiążą się gmachy zaadoptowane przez administrację cywilną tudzież samorządową. Jednakże raczej nie zawsze. Komunalne obiekty to ponadto lokale: opieki społecznej czy socjalnej, oddziały bankowe gmachy szkolne, kulturalne, klasztory, żłobki, wychowawcze, opieki zdrowotnej wymiaru sprawiedliwości, atrakcje turystyczne, centra handlowe gastronomiczne, usługowe wielu branż, w tym pocztowe i telekomunikacyjne, sportowe, obsługi pasażerów itp.

Projektowanie obiektów użyteczności publicznej należy postrzegać jako proces podobny do któregokolwiek innego planu architektonicznego. Używane surowce są identyczne , a technologie ich używania również nie różni się zasadniczo od tych użytych w strefie komercyjnej. Twierdzenia sztuki budowlanej są przecież niezmienne.

Podstawową różnicą bez wątpienia jest skala obiektów plus płynące z nich ograniczenia bezpieczeństwa. Wszystkie takie projekty muszą zawierać wiele rozwiązań, które potęgują bezpieczeństwo zatrudnionych i odwiedzających. Możemy napisać tu np. systemy przeciwpożarowe. Skuteczne rozwiązania to teraz nie tylko obowiązek. Należy zaplanować wszelakie scenariusze poczynając od standardowego pożaru, po szturm desperatów. Za niemałe pieniądze montowane są powstają w dużej mierze skomputeryzowane układy jak ze znanych filmów o przyszłości, a my możemy odpoczywać spokojnie.