Dofinansowanie do remontu łazienki z PRFON

Umożliwienie samodzielnego funkcjonowania osobom niepełnosprawnym jest sprawą ogromnej wagi. W tym celu można skorzystać z dofinansowania łazienki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dokonać między innymi modernizacji i adaptacji łazienki oraz WC. Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie może przekraczać sumy równej pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Jak otrzymać takie dofinansowanie?

Dlaczego konieczne jest dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych?

Projektowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej, z ograniczoną sprawnością lub starszej często staje się niezbędne, zwłaszcza gdy niekomfortowa sytuacja dotyka bezpośrednio nas bądź kogoś z naszych bliskich. Łazienka jest miejscem, w którym w miarę możliwości każdy chce być jak najbardziej samodzielny, aby czuć się komfortowo. Nie jest tajemnicą, że łazienka to miejsce wyjątkowo intymne i dla dobrego samopoczucia osoby z korzystającej konieczne jest umożliwienie jej samodzielnego korzystania ze wszystkich sprzętów i poruszania – bez potrzeby pomocy od innych osób. Istotnym elementem pozwalającym osobom niepełnosprawnym żyć i funkcjonować samodzielnie, jest likwidacja barier architektonicznych i montaż przyrządów ułatwiających korzystanie z łazienki, takich jak np. uchwyt dla niepełnosprawnych. Zaleca się zacząć od przystosowania mieszkania, zwłaszcza toalety i łazienki. W sytuacji choroby poczucie niezależności i godności jest wyjątkowo ważne dla dobrego samopoczucia, dlatego warto zastanowić się, w jaki sposób można pomóc sobie, bądź naszym bliskim.

W jaki sposób można uzyskać dopłaty do łazienki dla osób niepełnosprawnych?

Z pewnością każdy zdaje sobie sprawę, jakie koszty należy ponieść podczas remontu i wyposażania łazienki. Przystosowanie tego pomieszczenia dla osoby niepełnosprawnej jest jeszcze bardziej kosztowne, ponieważ konieczna jest likwidacja barier architektonicznych, co często wymaga zastosowania innowacyjnych rozwiązań. W przypadku zainteresowania dofinansowaniem łazienki przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy mieć gotowy projekt przystosowania tego pomieszczenia na potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie sprecyzowania rodzajów zadań powiatu, które mogą zostać finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą starać się o dofinansowanie w celu likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu. Wysokość takiego dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie może przekraczać 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. W ramach pomocy ze środków PFRON można także dokonać adaptacji i modernizacji mieszkania, włączając w to WC, łazienkę (w tym poręcze i każdy uchwyt dla niepełnosprawnych) oraz kuchnie. Ma to na celu pozwolenie na samodzielne funkcjonowanie.

Podstawą do otrzymania dofinansowania ze środków PFRON jest ukazanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności. Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie w odpowiednim miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Wypełniony wniosek powinien zawierać szczegółowy projekt oraz planowany do zrealizowania zakres rzeczowy likwidacji barier architektonicznych. Do takiego wniosku należy dołączyć takie dokumenty jak:

  • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
  • kserokopię aktu własności lub najmu lokalu, w którym ma odbyć się remont;
  • zaświadczenie o dochodach osoby składającej wniosek.

Poręcz i uchwyt dla niepełnosprawnych – co powinno znaleźć się w łazience osoby niepełnosprawnej?

W łazience osoby niepełnosprawnej warto zadbać o to, aby znajdowały się tam:

  • uchwyty dla niepełnosprawnych;
  • poręcze dla niepełnosprawnych;
  • wanna lub przyrznic dostosowany dla niepełnosprawnych;
  • umywalka z przestrzenią na wózek;
  • odpowiednia ilość miejsca (aby osoba poruszająca się na wózku, mogła sama się poruszać w łazience).