Podatki po norwesku

Z perspektywy polskiego pracownika konieczność płacenia w Norwegii wysokich podatków  to jedna z większych wad zatrudnienia w tym kraju. Niechęć do tego obowiązku w pewnym stopniu minimalizuje tamtejszy standard życia, ale przede wszystkim szansa na znaczny zwrot podatku z Norwegii. Tym bardziej, że aktywnym zawodowo obcokrajowcom państwo oferuje możliwość skorzystania ze różnych ulg.

 

Zwrot podatku z Norwegii wymaga dokładności

Uzyskanie maksymalnego zwrotu z podatku wymaga dokładności i systematyczności. Nie ma sensu czekać do kwietnia i maja, kiedy to w Norwegii trwa najgorętszy podatkowy okres. Tuż po przyjeździe warto natomiast poznać swoje prawa, także te dotyczące przysługujących ulg. Wówczas będzie wiadomo, jakie dokumenty i potwierdzenia będą potrzebne podczas składania wniosku o zwrot podatku z Norwegii. Chodzi tu głównie o rachunki, kopie przelewów bankowych, ale w niektórych wypadkach także bilety podróżne.

 

Co można odliczyć w Norwegii?

Lista ulg jest w Norwegii długa i zróżnicowana. Wiele zależy oczywiście od wysokości dochodów, ale także sytuacji rodzinnej czy mieszkaniowej. Przykładowo pracownik spłacający kredyt w Polsce lub Norwegii może odliczyć sobie odsetki, a osoba regularnie jeżdżąca do rodzinnego domu ma prawo do częściowego zwrotu kosztów podróży. Rodzice otrzymują wsparcie na przedszkola i zajęcia dodatkowe, bez względu na to, w którym z dwóch krajów wychowują dziecko. Dodatkowo na dziesięcioprocentowy zwrot podatku z Norwegii mogą liczyć osoby pracujące tam krócej niż dwa lata.

 

Kiedy rozliczyć się z norweskim fiskusem?

Harmonogram rozliczeń podatkowych w Norwegii jest podobny jak w Polsce. Do połowy lutego pracodawcy mają czas na dostarczenie pracownikom dokumentów potwierdzających wysokość dochodów oraz płaconych w ich imieniu składek. W ciągu kolejnych dwóch tygodni podatnik ma czas na rejestrację w systemie elektronicznym. Rozliczenie podatkowe składa się do końca kwietnia, a w niektórych przypadkach do końca maja. Urząd skarbowy zwrot z podatku wysyła w czerwcu, sierpniu lub w październiku.