Rozstanie – jak rozliczyć konkubinat?

Coraz więcej par decyduje się na niezawieranie formalnego związku. Postanawiają, żyć w konkubinacie i wielu bardzo długo się to udaje. Co jednak gdy para postanawia się rozjeść, a od jakiegoś czasu wspólnie gospodarowała budżetem i zdobywała swój majątek? Jak definitywnie rozstać się również pod względem finansowym?

Lubimy cieszyć się dobrymi okresami w naszym życiu. I bardzo dobrze, bo od tego są. Nie zapominajmy jednak, że gdzieś poza tą sielanką również toczy się normalne życie, które bywa przewrotne. Pary, które decydują się na życie w konkubinacie, rzadko kiedy ustalają jak ich wspólne gospodarowanie pieniędzmi ma być traktowane. Istnieje kilka możliwości prawnego rozwiązania takie sytuacji. Można tu podpisać umowę darowizny, pożyczkę, czy nawet założyć spółkę cywilną. Oczywiście, takie działanie, wymaga od nas nieco zachodu, ale z drugiej strony zabezpiecza niejako naszą przyszłość, na wypadek konieczności rozwiązywania problemów majątkowych przed sądem w razie rozstania. Pomoc w ustaleniu odpowiedniego dla pary rozwiązania oferuje kancelaria prawna Łódź, dla przykładu, jest jednym z miast gdzie liczba nieformalnych związków stale wzrasta, ale jednocześnie rośnie liczba osób, w szczególności kobiet, które zostały zwyczajnie wyrzucone z mieszkania partnerów i nie wiedzą jak dochodzić swoich praw. Sytuacja wbrew pozorom nie dotyczy tylko nizin społecznych, ale coraz częściej spotykana jest też wśród zamożnych i wykształconych. W myśl zasady, że strzeżonego Pan Bóg strzeże, zabezpiecz prawnie swój majątek na wypadek zakończenia nieformalnego związku.

Bezpodstawne wzbogacenie

Często duże zakupy, czy kredyty na np. wyposażenie mieszkania, czy auto brane są na konto jednego z partnerów. Oczywistym jest, że prowadząc wspólne gospodarstwo domowe skoro jedna osoba dba o wartościowe dobra materialne, to z konta drugiej opłacane są np. bieżące rachunki, czy zakupy spożywcze. Faktyczny związek pozamałżeński sąd może potraktować jako wspólnotę osobisto-majątkową. Oznacza, to tyle, że formalne nabycie (dokumentowane np. umowami, czy wyciągiem z konta) podczas związku dóbr tylko przez jedną osobę odbywało się kosztem majątku tej drugiej. Co ważne, bezpodstawne wzbogacenie może mieć zastosowanie tylko wtedy gdy nie istnieją inne podstawy do podziału majątku. Podstawą do orzeczenia bezpodstawnego wzbogacenia może być również uwzględnienie roszczenia wyrównawczego, które ma zrekompensować ubytek majątku jednej ze stron sporu, w sytuacji gdy druga strona w tym czasie pomnożyła swój majątek.

Zarabiałeś, bo ja się zajmowałam domem!

Umożliwienie jednej ze stron związku pracy poprzez wykonywanie za nią m.in. obowiązków domowych również może być podstawą do roszczeń majątkowych względem konkubenta. Jest to szczególnie istotna i pomocna informacja dla kobiet, które często przez lata nie podejmują pracy zarobkowej, ale w tym czasie zajmują się prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego, czy wychowywaniem dzieci. Taka sytuacja może być w sądzie potraktowana jako umożliwienie jednemu z partnerów znacznego pomnażania majątku, kosztem odebrania takiej możliwości drugiej stronie. Prawnicy czasem taki układ przyrównują do świadczenia pracy (m.in. obowiązków domowych) na rzecz partnera.

Ciesz się szczęściem w swoim związku, ale nie ryzykuj swojej przyszłości, przez niedopełnienie formalności, które co prawda nie są obowiązkowe, ale mogą w znacznym stopniu ułatwić zaczęcie nowego życia po rozstaniu. Pamiętaj, że nawet jeżeli formalnie wszystko jest majątkiem drugiej osoby, możesz dochodzić swoich praw również innych tytułów. Ty również masz prawa do majątku, którym wspólnie przez lata gospodarowaliście.