Z jakimi kosztami musisz się liczyć biorąc rozwód?

Cena rozwodu zależy od wielu czynników: zakresu postępowania dowodowego, stopnia zawiłości sprawy, ewentualnej mediacji, zgłaszanych przez strony w toku sprawy wniosków itp. Sporą część wszystkich kosztów stanowią również koszty profesjonalnego pełnomocnika, czyli adwokata.  Co jeszcze należy uwzględnić, decydując się na sprawę rozwodową?

Jakie koszty należy wziąć pod uwagę podczas ubiegania się o rozwód?

Wiele osób poszukuje informacji zarówno w prasie, jak i w Internecie, na temat przebiegu oraz  kosztów związanych ze sprawą rozwodową. Można to zauważyć, spoglądając na częstotliwość wyszukiwań w przeglądarce Google takich fraz, jak np. „porady prawne Łódź”, czy „sprawa rozwodowa Warszawa”.

Tak więc, przechodząc do meritum związanego z kosztami rozwodowymi, należy już na samym początku wiedzieć, iż są to dość spore koszta. Stała opłata od złożenia pozwu rozwodowego to równe 600 zł. Opłatę tę trzeba uiścić we właściwym sądzie.

W przypadku gdy sąd podczas postępowania o rozwód ma dokonać także podziału majątku, konieczne jest uiszczenie opłaty w kwocie 300 lub nawet 1000 zł – wszystko zależy od tego, czy projekt sposobu podziału majątku jest zgodny, czy też nie. Jeśli stronę postępowania o rozwód ma reprezentować adwokat, trzeba uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa do właściwego urzędu miasta, która wynosi 17 zł. Opłaty związane z usługami adwokata są ustalane z każdym klientem indywidualnie.

W zależności od tego, jak sprawa się potoczy, należy również liczyć się z tym, że strony mogą ponieść koszty związane z przeprowadzeniem konkretnych dowodów (np. opinii biegłych).

Zasadą postępowania cywilnego jest również to, że strona, która przegra, ponosi koszty procesu. W przypadku, gdy jeden z małżonków zostanie znany za winnego za rozkład pożycia małżeńskiego, to na żądanie małżonka niewinnego będzie on zobowiązany do zwrócenia wszystkich kosztów postępowania.

W przypadku, w którym sąd orzeknie o alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka, strona przegrywająca będzie obciążona opłatą proporcjonalną do zarządzonego roszczenia.

Czy można odstąpić od kosztów związanych z procesem rozwodowym?

Warto pamiętać o możliwości złożenia wraz z pozwem wniosku dotyczącego zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części, w tym celu należy załączyć do pozwu oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym. Zwolnienie od kosztów sądowych nie jest równoznaczne ze zwolnieniem od zwrotu kosztów pełnomocnika procesowego strony przeciwnej w przypadku przegranego procesu. Osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą starać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu